Δελτία τύπου Φυλλάδια
Δελτίο τύπου FOROPA - Ιανουάριος 2014
(αρχείο 266 ΚΒ)
Φυλλάδιο έργου
(αρχείο 1.260 ΚΒ)
Δελτίο τύπου FOROPA - Ιανουάριος 2013
(αρχείο 285 ΚΒ)

Δελτίο τύπου FOROPA - Ιούνιος 2013
(αρχείο 266 ΚΒ)

Δελτίο τύπου FOROPA - Σεπτέμβριος 2013
(αρχείο 310 ΚΒ)