Ασπρόμαυρες φωτογραφικές απόψεις του χώρου της ΑΕΒΑΛ, σε μέρος του οποίου στεγάζεται το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων.

Μοναχικές φιγούρες ενός εργοστασίου που σιωπά εδώ και περίπου 15 χρόνια.

Μοναχικές φιγούρες σιωπηλού εργοστασίου Μοναχικές φιγούρες σιωπηλού εργοστασίου

Μοναχικές φιγούρες σιωπηλού εργοστασίου Μοναχικές φιγούρες σιωπηλού εργοστασίου Μοναχικές φιγούρες σιωπηλού εργοστασίου

Μοναχικές φιγούρες σιωπηλού εργοστασίου