19 Σεπτεμβρίου 2007
WORKSHOP BioNorm II:"Pre-normative research on solid biofuels for Improved European standards"
Holiday Inn Hotel Congress Meeting Hall, Αθήνα
 

Διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου BioNorm II, ημερίδα με τίτλο "Pre-normative research on solid biofuels for Improved European standards". Σκοπός της ημερίδας είναι η προώθηση προτύπων , που συντάσσει η Ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης CEN/TC 335 σχετικά με τα στερεά βιοκαύσιμα και απευθύνεται σε παραγωγούς και εμπόρους βιομαζικών καυσίμων στην Ελλάδα, όπως επίσης και σε εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ανάλυσης καυσίμων.

(αρχείο 741 ΚΒ)
Πρόσκληση στην ημερίδα-Invitation
(αρχείο 26 ΚΒ)
Αίτηση εγγραφής-Registration Form