Bioenergy expo 2011
 

Ο κλάδος της παραγωγής, διαχείρισης και διανομής ενέργειας και της εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί στην Ελλάδα έναν κλάδο που, παρά τις διευρυμένες δυνατότητές του και τις προοπτικές σημαντικής εκμετάλλευσης και αποδοτικών επενδύσεων, δεν έχει αξιοποιηθεί κατάλληλα. Με τα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων ετών να αποπροσανατολίζουν την επιχειρησιακή και επενδυτική δραστηριότητα, και την ελληνική πραγματικότητα να γίνεται ασφυκτική, η στροφή στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας έχει γίνει επιτακτική.

Η Bioenergy expo αποτελεί την πρώτη αποκλειστική επαγγελματική έκθεση για την παραγωγή, αξιοποίηση, διανομή και διάθεση προϊόντων Βιομάζας, τα Βιοκαύσιμα και τη Βιοενέργεια. Προϊόντα, εξοπλισμός, τεχνολογία και τεχνογνωσία, επιμόρφωση και ανάπτυξη ενός ενημερωμένου, ανταγωνιστικού και παραγωγικού δικτύου επαγγελματιών, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις και δομικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η διοργάνωση της Bioenergy expo 2011.

Στις 2-5 Δεκεμβρίου 2011, το εκθεσιακό κέντρο ExpoAthens στην Ανθούσα θα φιλοξενήσει την πιο σημαντική διοργάνωση στον χώρο της Βιοενέργειας, της παραγωγής και αξιοποίησης Βιομάζας και των Βιοκαυσίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα www.bioenergyexpo.gr ή πιέστε εδώ

 

 

The ECCSEL consortium teams up selected Centres of Excellence on Carbon Capture and Storage research (CCS) from 10 countries across Europe. The mission is to develop a European distributed, integrated Research Infrastructure (RI), involving the construction and updating of research facilities, in order to:

The consortium aims to establish ECCSEL as a robust and sustainable legally independent entity. The ambition is to become one of several important instruments that the European Commission can utilize and support to meet the objectives of the European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan), and to interact with relevant bodies such as European Energy Research Alliance (EERA), the ZEP-TP, Lighthouse projects, EII, etc..

ECCSEL aims to facilitate projects in the European Commission’s Framework programmes, future European industrial initiatives, and education of specialists for the new CCS industry.

Project foundations

Carbon dioxide capture and storage (CCS) is identified as a future key technology for reducing emissions from fossil fuels. Global demand is large, in particular from emerging economies. However, further research and technological development is urgently needed if CCS is to become a viable and cost-effective technology.

ECCSEL, short for European Carbon dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure, was proposed by NTNU and SINTEF on behalf of the Norwegian Government, and put on the official European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) updated Roadmap in 2008 as the only new entrant within the energy theme.

ECCSEL is planned to be in operation by 2015 as a strong and coordinated pan-European distributed Research Infrastructure (RI) within the field of CCS.

The ECCSEL preparatory phase started January 1st 2011 and will last for approximately 4 years.

1st ECCSEL newsletter
(αρχείο 2.170 ΚΒ)
2nd ECCSEL newsletter
(αρχείο 3.000 ΚΒ)

 

 World Sustainable Energy Days
29 February - 2 March 2012, Wels / Austria

Text-Proposal WSED Next

The WSED next! conference will present the work and achievements of young researchers in the fields of (1) biomass as well as (2) energy efficiency

It will be held as one of the conferences of the World Sustainable Energy Days 2012 from 29 February - 2 March 2012 in Wels/Austria. With more than 800 participants every year, the World Sustainable Energy Days conference is one of the largest annual conferences on sustainable energy in Europe. In the last 10 years, the conference attracted more than 10,000 participants from 99 countries!

It will offer a platform for interaction with experts and decision makers from industry and institutions.

Young researchers are invited to submit contributions at www.wsed.at/call by 5 October 2011

Submissions are invited from any scientific field (e.g. technology & engineering, economic and social sciences, law, arts, etc.).

A scientific committee of distinguished experts was formed which will select the contributions.

The organisers will cover the costs for accommodation, meals, participation and local transport for up to 60 selected participants for 3 conference days

Additionally, the following opportunities are offered:

Further information: www.next.wsed.at

 

 1η Διεθνής Ημερίδα BIOCLUS και επίσκεψη μελέτης με αντικείμενο τη μικτή καύση βιομάζας σε τοπικούς ΑΗΣ
Πτολεμαΐδα, 31.08 - 01.09.2011

Το Έργο BIOCLUS (Ανάπτυξη Ερευνητικού και Καινοτόμου Περιβάλλοντος σε 5 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες στον τομέα της Βιώσιμης Χρήσης Βιομάζας) υλοποιείται σε πέντε Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (Κεντρική Φινλανδία, Ναβάρα / Ισπανία, Δυτική Μακεδονία, Σλοβακία και Wielkopolska / Πολωνία) με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και αειφόρου ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας δικτυώσεων (clusters) ομοειδών και συμπληρωματικών επιχειρήσεων, την ενδυνάμωση του περιβάλλοντος καινοτομίας με τη βελτίωση του ερευνητικού δυναμικού και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων πόρων βιομάζας.

Στα πλαίσια των ανωτέρω δραστηριοτήτων του έργου, το ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καθώς και τη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου «Ζιώγας», διοργάνωσε διεθνή ημερίδα στις 31 Αυγούστου 2011 με αντικείμενο τη μικτή καύση βιομάζας σε τοπικούς ΑΗΣ και με προσκεκλημένους από όλες τις περιφέρειες που συμμετέχουν στο εν λόγω έργο. Η ημερίδα συνδυάστηκε με επίσκεψη μελέτης την επομένη ημέρα, 1η Σεπτεμβρίου, σε χώρους καλλιέργειας ενεργειακών φυτών, στο ΛΚΔΜ και στον ΑΗΣ Καρδιάς.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας ακολουθούν:

 

1η Διεθνής Ημερίδα BIOCLUS
Πτολεμαΐδα, 31.08 - 01.09.2011
“Co -combustion trials at Kardia TPS”, Dr. P. Grammelis, E. Karampinis, CERTH / ISFTA
“Supply Chain of energy crops”, C. Ketikidis, Dr. P. Grammelis, E. Karampinis, CERTH / ISFTA
“Short Presentation of CERTH/ISFTA”, CERTH / ISFTA
“Agrobiomass co-firing- combustion R&D at VTT”, Janne Kärki, VTT Technical Research Centre of Finland
“Presentation of Research activities”, Pr. A. Tomboulides, Y. Fallas, G. Marnellos, Dr. D. Kolokotronis, E. Agaleridou, University of Western Macedonia
“Pilot project on cardoon”, G. Mavridis, ANKO
“Biomass cluster in Western Macedonia”, Y. Fallas, University of Western Macedonia
“Energy crops potential in Greece”, G. Marnellos, University of Western Macedonia

 

 
Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας από “ Βρώμικα ” Ορυκτά Καύσιμα
 

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία εκμετάλλευσης αερίου στη Βουλγαρία, Overgas Inc. AD, είναι ο συντονιστής σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, σχετικά με την αεριοποίηση υπόγειων εμφανίσεων άνθρακα και την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα στις εναπομείναντες κοιλότητες. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εταίρων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα, από πλευράς Βουλγαρίας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ερευνητική Δράση για Άνθρακα και Χάλυβα (Program of the Research Fund for Coal and Steel (RFCS)), της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H Overgas είναι ο συντονιστής αυτής της πρωτοβουλίας και οι εταίροι του έργου είναι αναγνωρίσιμοι Ευρωπαϊκοί ερευνητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις, όπως το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Technical University of Lisbon (Portugal), το Geological Institute of the Bulgarian Academy of Sciences, το University of Leeds (UK), η γερμανική εταιρεία DMT GmbH & Co. KG, το National Research Institution for Geosciences in Germany (German Research Centre for Geosciences), η βρετανική UCG Engineering Ltd.

Η πολυεθνική αυτή ομάδα, αποτελούμενη από μηχανικούς και επιστήμονες, πρόκειται να διερευνήσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν μεγάλου βάθους φλέβες άνθρακα (>1200μ κάτω από το έδαφος) για την παραγωγή καθαρότερης, ασφαλέστερης και φθηνότερης ενέργειας.

Παρά την ολοένα και αυξανόμενη τάση για μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα στερεά καύσιμα, και ειδικότερα ο άνθρακας, θα παραμείνει η κύρια πηγή ενέργειας για αρκετά χρόνια ακόμα. Ωστόσο, πολλά αποθέματα άνθρακα παγκοσμίως, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν εξαιτίας του μεγάλου βάθους στο οποίο βρίσκονται. Από την άλλη πλευρά, η χρήση των στερεών καυσίμων είναι ο κύριος λόγος αύξησης της συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα και κατ’ επέκταση, στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή – ζήτημα που παρουσιάζεται όλο και πιο συχνά στην πολιτική ατζέντα.

Οι επιστήμονες που εμπλέκονται σε αυτό το πρόγραμμα, αξίας 3 εκατομ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή προσπάθεια για την εύρεση λύσης και για τα δύο ζητήματα.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα, ο άνθρακας θα μετατραπεί, επί τόπου, σε αέριο παράγοντας ενέργεια, ενώ το αέριο του θερμοκηπίου που θα προκύψει, θα αποθηκευτεί στο χώρο που θα μείνει (κοιλότητες) από τον «εξαγόμενο» άνθρακα ή στα παρακείμενα πετρώματα.

Η διαδικασία της μετατροπής του άνθρακα που βρίσκεται σε μεγάλα βάθη, σε αέριο είναι γνωστή ως «υπόγεια αεριοποίηση του άνθρακα» (underground coal gasification – UCG). Για να πραγματοποιηθεί η αντίδραση, οξειδωτικοί παράγοντες (οξυγόνο ή εμπλουτισμένος αέρας με νερό) διοχετεύονται στα στρώματα άνθρακα με αποτέλεσμα την καύση του σε υψηλές πιέσεις. Έτσι παράγεται καύσιμο αέριο (αποτελούμενο κυρίως από CO2, υδρογόνο, CO, μεθάνιο, καθώς και μικρότερες ποσότητες από άλλα αέρια), το οποίο εξάγεται μέσω γεωτρήσεων

Το παραγόμενο αέριο, όταν πλέον έρθει στην επιφάνεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας ή ως πρώτη ύλη στη χημική βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδρογόνου και συνθετικού φυσικού αερίου). Το СО2 από το παραγόμενο αέριο μπορεί εύκολα να διαχωριστεί και μετά τη συμπύκνωση, και να εισαχθεί εκ νέου στο υπέδαφος προκειμένου να πληρωθούν οι κοιλότητες που προέκυψαν από την αεριοποίηση

Η ιδέα της υπόγειας αεριοποίησης του άνθρακα δεν είναι καινούρια – η διαδικασία αυτή είναι ο στόχος εκτεταμένης έρευνας και ανάπτυξης τα τελευταία 90 χρόνια. Αρκετές, μεγάλης κλίμακας, μονάδες παραγωγής ενέργειας, που κάνουν χρήση της μεθόδου, κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του ’80 στην πρώην Σοβιετική Ένωση και τουλάχιστον μια είναι ακόμα σε λειτουργία στο Angren, στο Uzbekistan. Η μέθοδος UCG έχει δοκιμαστεί σε παραπάνω από 50 διαφορετικές δοκιμές, παγκοσμίως. Η τεχνολογία αυτή δοκιμάστηκε σε βαθιές φλέβες άνθρακα όταν η ΕΕ χρηματοδότησε μια ισπανική δοκιμή (1992-1999) κάνοντας χρήση τεχνολογίας από τη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου. Η εμπορική εκμετάλλευση της τεχνολογίας γίνεται ήδη στην Αυστραλία, τις Η.Π.Α. και την Κίνα, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη εκδοθεί οι άδειες για την εφαρμογή της σε θαλάσσια περιοχή. Για τη διαδικασία αυτή κάθε αυτή, η επιπλέον έρευνα που απαιτείται είναι μικρή.

«Το προτεινόμενο πρόγραμμα όπου γίνεται συνδυασμός υπόγειας αεριοποίησης με επακόλουθη αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα στην ίδια θέση χρησιμοποιώντας τις ίδιες γεωτρήσεις, είναι εντελώς καινούριο» λέει ο καθηγ. Georgi Dimov, από την Overgas, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου. «Εάν αποδειχθεί η εφαρμοσιμότητα και αποτελεσματικότητα της μεθόδου, θα μπορούσε να αποτελέσει μια μεγάλη πηγή παραγωγής φθηνότερης και καθαρότερης ενέργειας με σχεδόν μηδενικές εκπομπές στο περιβάλλον, όχι μόνο για τη Βουλγαρία αλλά και για την ανθρωπότητα. Είμαι πεπεισμένος ότι θα έρθει η μέρα όπου θα παράγουμε καθαρή ενέργεια από τον κατά τ’ άλλα «βρώμικο» άνθρακα, σε εκτεταμένη κλίμακα».

Η ερευνητική ομάδα του έργου θα εκτιμήσει την εφαρμοσιμότητα της μεθόδου σε στρώματα άνθρακα που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος, στη Βουλγαρία. Για την αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα από επιλεγμένη περιοχή και θα γίνει προσομοίωση της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της καύσης, της εξαγωγής αερίου και αποθήκευση του CO2. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον, όπως το ενδεχόμενο να υπάρξει διαρροή του αποθηκευμένου CO2 μέσω ρωγμών των περιβαλλόντων πετρωμάτων.

Εάν τα αποτελέσματα της έρευνας αποδειχθούν θετικά, προβλέπεται ανάπτυξη μελλοντικών σχεδίων για τη δημιουργία ενός πειραματικού πεδίου από τη βιομηχανία.

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται στις αρχές του 2013.

Ενεργή συμμετοχή στο ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα έχει και το ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων), Ινστιτούτο με έντονη και πετυχημένη ερευνητική δραστηριότητα στις νέες τεχνολογίες Δέσμευσης και Αποθήκευσης του Διοξειδίου του Άνθρακα (CCS Technologies). Είναι ένα έργο αρκετά καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα και η συμμετοχή σε αυτό είναι πολύ σημαντική μιας και η Ελλάδα είναι η δεύτερη στην Ευρώπη χώρα που βασίζει την ενέργειά της στην καύση του λιγνίτη.

Για επιπλέον πληροφορίες:

UCG&CO2 STORAGE project website

CERTH/ISFTA website

English Version
(αρχείο 107 ΚΒ)
Άρθρο για την υπόγεια αεριοποίηση του άνθρακα
(αρχείο 674 ΚΒ)

 
 

 

2nd Annual Conference of the RHC-Platform (Budapest, 5-6 May 2011)

Building upon the success of its first edition, the European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling (RHC-Platform) is organising its Second Annual Conference on 5th and 6th May 2011 in Budapest, Hungary. The event will provide the opportunity for industry executives and leading scientists to engage in an effective dialogue with the participation of high-level officers from the EU, national and local administrations.

This event will occur under the auspices of the Hungarian Presidency of the European Union and will be supported by the European Commission, as well as the Hungarian Ministry of National Development.

By focusing on the European perspectives for heating and cooling (research, innovation, market development) and on the future launch of the Smart Cities initiative, this conference provides a unique opportunity for research and industry players to gain valuable insights into the leading edge technologies involved in the exciting market development of the European renewable heating and cooling sector.

περισσότερα...>>

 
“RISCS”
 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ερευνητικού προγράμματος RISCS ("Research into Impacts & Safety in CO2 Storage"), προέκυψαν 2 newsletters τα οποία συνοψίζουν τη μέχρι τώρα πρόοδο του έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες:

1st Newsletter

2nd Newsletter